Chúng tôi trên mạng xã hội

Cấp Giấy tiếp nhận bản CB hợp quy hoặc Giấy xác nhận CB phù hợp quy định ATTP cho các sản phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục ATVSTP

Thứ sáu - 15/11/2013 23:55

Cấp Giấy tiếp nhận bản CB hợp quy hoặc Giấy xác nhận CB phù hợp quy định ATTP cho các sản phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục ATVSTP

Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý, thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP.
1.          MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý, thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP.
 
2.          PHẠM VI

-     Phòng Đăng ký, chứng nhận sản phẩm chủ trì thực hiện quy trình này.
-     Các thành viên hội đồng thẩm xét, bộ phận một cửa phối hợp thực hiện quy trình này.
-     Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn tỉnh.
                                    
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tham khảo danh mục tài liệu bên ngoài của P.ĐKCNSP (QT-ĐKCNSP-10).
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-         TTHC:                       Thủ tục hành chính
-         P.ĐKCNSP:              Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm
-         ATVSTP:                  An toàn vệ sinh thực phẩm
-         ATTP:                       An toàn thực phẩm
-         CB:                          Công bố
-         TNCB:                      Tiếp nhận công bố
-         XNPH:                      Xác nhận phù hợp           

5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1.   Lưu đồ thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận phù hợp quy định ATTP:

 

5.1        Mô tả
5.1.1 Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh (gọi chung doanh nghiệp) nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" của Chi cục.
Cán bộ bộ phận "Một cửa" kiểm tra thành phần hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ các thành phần theo quy định tại (PL-ĐKCNSP-10-01) sẽ tiếp nhận hồ sơ, tra cứu, cập nhật hoặc nhập mới thông tin cơ sở (nếu cơ sở chưa có thông tin) vào phần mềm ATTP tại văn phòng điện tử. In Giấy tiếp nhận hồ sơ cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-01) cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho doanh nghiệp bổ sung các thành phần còn thiếu hoặc chưa đúng và không tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: hồ sơ pháp lý: 01 bộ, hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận CB hợp quy hoặc Giấy xác nhận CB phù hợp quy định ATTP: 02 bộ

5.1.1 Kiểm tra hồ sơ và thẩm xét hồ sơ

Hồ sơ của doanh nghiệp được cán bộ bộ phận "Một cửa" bàn giao P.ĐKCNSP, thông tin giao nhận được ghi nhận ở Sổ quản lý cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy, Xác nhận công bố phù hợp an toàn theo mẫu (BM-ĐKCNSP-10-06).
            Cán bộ P.ĐKCNSP tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-02).
            Nếu hồ sơ hợp lệ, P.ĐKCNSP tiến hành thẩm xét hồ sơ của doanh nghiệp. Kết quả thẩm xét được thể hiện ở Biên bản thẩm xét theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-03) :
            + Nếu kết quả thẩm xét không đạt P.ĐKCNSP sẽ thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp và đơn vị quản lý trên địa bàn theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-04). Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện lại hồ sơ của doanh nghiệp là 60 ngày.
Từ chối cấp giấy: việc từ chối cấp giấy được thực hiện khi doanh nghiệp không đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu theo quy định hoặc hết thời gian bổ sung, chỉnh sữa, hoàn thiện hồ sơ.
            + Nếu kết quả thẩm xét đạt P.ĐKCNSP hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

5.1.2 Quản lý dữ liệu sản phẩm và dự thảo giấy tiếp nhận

Với những hồ sơ có kết quả thẩm xét đạt theo yêu cầu, P.ĐKCNSP nhập đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp và sản phẩm vào văn phòng điện tử quản lý ATTP, In Giấy Chứng tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-05).
P.ĐKCNSP trình hồ sơ gồm: hồ sơ doanh nghiệp nộp, Biên bản thẩm xét, Giấy Chứng tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP cho Chi cục Trưởng xem xét, phê duyệt.

5.1.3 Phê duyệt, ban hành

Chi cục trưởng xem xét hồ sơ do P.ĐKCNSP trình duyệt.
- Nếu hồ sơ đạt: ký duyệt chuyển trả hồ sơ P.ĐKCNSP để ban hành
- Nếu hồ sơ không đạt: chuyển P.ĐKCNSP chỉnh sửa

5.1.4 Trả kết quả, lưu hồ sơ

P.ĐKCNSP trả Giấy chứng nhận cho bộ phận "Một cửa", quá trình giao nhận được ghi nhận qua sổ quản lý cấp giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy, Xác nhận công bố phù hợp an toàn theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-10-06) .
Cán bộ P.ĐKCNSP hoàn tất hồ sơ và lưu trữ tại tủ hồ sơ P.ĐKCNSP và văn phòng điện tử quản lý ATTP trong thời gian 03 năm. Sau đó chuyển sang lưu trữ cơ quan theo quy định
Bộ phận “Một cửa” trả Giấy công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho khách hàng và nhận lại phiếu tiếp nhận.

6.          BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. BM-ĐKCNSP-10-01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ
2. BM-ĐKCNSP-10-02 Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ
3. BM-ĐKCNSP-10-03 Biên bản thẩm xét của hội đồng thẩm xét
4. BM-ĐKCNSP-10-04 Văn bản từ chối cấp phép
5. BM-ĐKCNSP-10-05 Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP
6. BM-ĐKCNSP-10-06 Sổ theo dõi và tiếp nhận trả kết quả với bộ phận “Một cửa”
7. BM-ĐKCNSP-10-07 Bản CB hợp quy
8. BM-ĐKCNSP-10-08 Bản thông tin Chi tiết về sản phẩm
9. BM- ĐKCNSP-10-09 Kế hoạch kiểm soát chất lượng
10.  PL-ĐKCNSP-10-01 Phụ lục hồ sơ cấp giấy tiếp nhận hoặc xác nhận

7.          HỒ SƠ  LƯU

TT Tài liệu trong hồ sơ
1. Hồ sơ của doanh nghiệp nộp tại Chi cục
2. Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ (nếu có)
3. Công văn từ chối cấp phép (nếu có)
4. Biên bản thẩm xét
5. Thông tin về doanh nghiệp và Giấy tiếp nhận hoặc xác nhận (Lưu trên hồ sơ điện tử ATTP chi cục)
Hồ sơ được lưu tại P.ĐKCNSP, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành

Tác giả bài viết: Phòng ĐK&CNSP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây