Chúng tôi trên mạng xã hội

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục ATVSTP

Thứ bảy - 16/11/2013 20:29

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp giấy của Chi cục ATVSTP

Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP
1.          MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP
2.          PHẠM VI
-     Phòng Đăng ký, chứng nhận sản phẩm chủ trì thực hiện quy trình này.
-     Các thành viên đoàn thẩm định, bộ phận một cửa phối hợp thực hiện quy trình này.
-     Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp giấy chứng nhận đủ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Tham khảo danh mục tài liệu bên ngoài của P.ĐKCNSP (QT-ĐKCNSP-09).

4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-         TTHC:                        Thủ tục hành chính
-         P.ĐKCNSP:               Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm
-         ATVSTP:                   An toàn vệ sinh thực phẩm
-         ATTP:                        An toàn thực phẩm

5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1.       Lưu đồ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

 

5.1        Mô tả
5.1.1    Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh (gọi chung doanh nghiệp) nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" của Chi cục.
Cán bộ bộ phận "Một cửa" kiểm tra thành phần hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ các thành phần theo quy định tại (PL-ĐKCNSP-09-01) sẽ tiếp nhận hồ sơ, tra cứu, cập nhật hoặc nhập mới thông tin cơ sở (nếu cơ sở chưa có thông tin) vào phần mềm ATTP tại văn phòng điện tử. In Giấy tiếp nhận hồ sơ cấp đủ điều kiện ATTP (BM-ĐKCNSP-09-01) cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho doanh nghiệp bổ sung các thành phần còn thiếu hoặc chưa đúng và không tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
5.1.2    Kiểm tra hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở

Hồ sơ của doanh nghiệp được cán bộ bộ phận "Một cửa" bàn giao P.ĐKCNSP, thông tin giao nhận được ghi nhận ở Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận cơ sơ đủ điều kiện ATTP theo mẫu (BM-ĐKCNSP-09-06).
Cán bộ P.ĐKCNSP tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-09-02).
Nếu hồ sơ hợp lệ, P.ĐKCNSP lên lịch đề xuất P.HCTH ra quyết định thành lập đoàn Thẩm định. Thời gian thẩm định thực tế được báo trước cho doanh nghiệp 02 ngày.
Đoàn thẩm định thực hiện thẩm định thực tế tại doanh nghiệp xác định tính trung thực của hồ sơ, điều kiện cơ sở vật chất của doanh nghiệp theo quy định của văn bản pháp quy. Kết quả của quá trình thẩm định được ghi nhận vào Biên bản Thẩm định theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-09-03).  Hồ sơ và Biên bản thẩm định được Đoàn thẩm định bàn giao lại cho P.ĐKCNSP.
Nếu kết quả thẩm định không đạt P.ĐKCNSP đề xuất hướng xử lý trình Chi cục Trưởng xem xét, quyết định. Việc từ chối cấp phép sẽ soạn thảo thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp và đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-09-04)
Từ chối cấp phép: việc từ chối cấp giấy phép được thực hiện khi doanh nghiệp xin cấp giấy đủ điều kiện ATTP không đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu về điều kiện theo quy định hoặc hết thời gian bổ sung hồ sơ
Nếu kết quả thẩm định đạt P.ĐKCNSP hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

5.1.3    Quản lý dữ liệu cơ sở và dự thảo giấy phép

Với những hồ sơ có kết quả thẩm định đạt theo yêu cầu, P.ĐKCNSP nhập đầy đủ dữ liệu về cơ sở vào văn phòng điện tử quản lý ATTP, In Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-09-05)
P.ĐKCNSP trình hồ sơ gồm: hồ sơ doanh nghiệp nộp, Biên bản thẩm định, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trình Chi cục Trưởng xem xét, phê duyệt

5.1.4    Phê duyệt, ban hành

Chi cục trưởng xem xét hồ sơ do P.ĐKCNSP trình duyệt.
- Nếu hồ sơ đạt: ký duyệt chuyển trả hồ sơ P.ĐKCNSP để ban hành
- Nếu hồ sơ không đạt: chuyển P.ĐKCNSP chỉnh sửa

5.1.5    Trả kết quả

P.ĐKCNSP trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho bộ phận "Một cửa", quá trình giao nhận được ghi nhận qua sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-09-06).
Cán bộ P.ĐKCNSP hoàn tất hồ sơ và lưu trữ tại tủ hồ sơ P.ĐKCNSP và văn phòng điện tử quản lý ATTP trong thời gian 03 năm. Sau đó chuyển sang lưu trữ cơ quan theo quy định
Bộ phận “Một cửa” trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho khách hàng và nhận lại tiếp nhận.

6.       BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. BM-ĐKCNSP-09-01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ
2. BM-ĐKCNSP-09-02 Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ
3. BM-ĐKCNSP-09-03 Biên bản thẩm định tại doanh nghiệp
4. BM-ĐKCNSP-09-04 Văn bản từ chối cấp phép
5. BM-ĐKCNSP-09-05 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
6. BM-ĐKCNSP-09-06 Sổ theo dõi và tiếp nhận trả kết quả với bộ phận “Một cửa”
7. BM-ĐKCNSP-09-07 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
8. PL-ĐKCNSP-09-01 Phụ lục hồ sơ

7.       HỒ SƠ  LƯU

TT
Tài liệu trong hồ sơ
1. Hồ sơ của doanh nghiệp nộp tại Chi cục
2.  Quyết định thành lập đoàn thẩm định
3. Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ (nếu có)
4. Công văn từ chối cấp phép (nếu có)
5. Biên bản thẩm định
6. Thông tin về doanh nghiệp và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Lưu trên hồ sơ điện tử ATTP chi cục)
Hồ sơ được lưu tại P.ĐKCNSP, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành

Tác giả bài viết: Phòng ĐK&CNSP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây