Chúng tôi trên mạng xã hội

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 9 NĂM 2018

Thứ bảy - 29/09/2018 23:14
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 9 NĂM 2018
TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Loại hình KD Số người tham gia số chứng chỉ Ngày cấp
1 Trần Thị Lâm Anh Xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 115/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
2 Nguyễn Thị Cẩm Linh KP 5, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 116/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
3 Nguyễn Thị Thao KP 5, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 117/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
4
 
Hồ Thị Thu Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 118/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
5 Lê Thị Hoài TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh,tỉnh 
 Quảng Trị
TPCN 1 119/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
6 Nguyễn Thị Mai TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 120/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
7 Nguyễn Thị Hợi Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 121/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
8 Nguyễn Thị Tâm TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 122/2018/XNKT-ATTP
 
05/09/2018
9 Trần Thị Hoàng Anh Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 123/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
10 Nguyễn Thị Lài TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 124/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
11 Trần Thị Băng Giang Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 125/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
12 Lê Thị Sương Mai Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 126/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
13 Nguyễn Thị Hồng Lan Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 127/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
14 Đặng Thị Như Quỳnh TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 128/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
15 Nguyễn Thị Hường TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 129/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
16 Hoàng Thị Hậu TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 130/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
17 Dương Thị Lượt Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 131/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
18 Lê Thị Khanh Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 132/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
19 Ngô Thị Linh Đa TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 133/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
20 Nguyễn Thị Thao Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh,tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 134/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
21 Nguyễn Thị Sương Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 135/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
22 Nguyễn Thị Ngọc Vương Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 136/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
23 Nguyễn Thị Hà Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 137/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
24 Lý Thị Trinh Xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 138/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
25 Nguyễn Thị Thủy phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 139/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
26 Trần Thị Lan Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 140//2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
27 Nguyễn Thị Thương Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 141/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
28 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 142/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
29 NƯỚC LỌC TINH KHIẾT TOÀN THẮNG. KP 9, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. NUDC 2 143/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
30 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NGỌC QUẢNG TRỊ. 01 Trương Hán Siêu, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 8 144/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
31 Hoàng Thị Hồng Nga Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 145/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
32 Nguyễn Thị Hoài TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 146/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
33 Nguyễn Thị Thương Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 147/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
34 Trần Thị Thương Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 148/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
35 Trịnh Thị Thủy Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 149/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
36 Nguyễn Thị Nhung Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 150/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
37 Trần Mộng Diễm Hương Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 151/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
38 Trần Thị Hằng Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 152/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
39 Nguyễn Thị Ngọc Như Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 153/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
40 Hồ Thị Thu Hà Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 154/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
41 Nguyễn Thị Nhung Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 155/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
42 Nguyễn Thị Thu Trang Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 156/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
43 Nguyễn Thị Kiều Vương Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 157/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
44 Trương Thị Bích Vân Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 158/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
45 Văn Thị Thu Phong Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 159/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
46 Lê Thị Tiến Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 160/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
47 Phạm Văn Cảnh Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 161/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
48 Trương Quang Công Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 162/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
49 Trương Hữu Đồng Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 163/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
50 Nguyễn Văn Khánh Xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 164/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
51 Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan 153 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 4 165/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
52 Trần Thiện Thanh Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 166/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
53 Nguyễn Thị Hương Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 167/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
54 Phạm Thị Phương Thảo Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 168/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
55 Nguyễn Thị Thúy Hoa TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 169/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
56 Trần Thị Phương TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 170/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
57 Trần Thị Thúy Nga TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 171/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
58 Tạ Thị Vân Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 172/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
59 Võ Thị Ngân Hoa KP 2, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 173/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
60 Trần Văn Thông Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ND 1 174/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
61 Nguyễn Quang Ngô Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ND 1 175/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
62 Lê Văn Thanh TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ND 1 176/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
63 Lê Văn Lượng Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
ND 1 177/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
64 Mai Xuân Hường Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 178/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
65 Trịnh Minh Dũng Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 179/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
66 Trần Khánh Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 180/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
67 Nguyễn Thị Hoài Thu Xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 181/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
68 Nguyễn Thị Thanh Trà Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 182/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
69 Hồ Xuân Đương Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 183/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
70 Nguyễn Thị Linh Quyên Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị TPCN 1 184/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
71 Nguyễn Thị Lan Hương Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 185/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
72 Bùi Quốc Bảo TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 186/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
73 Nguyễn Thị Hồng Nhị Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 187/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
74 Nguyễn Thị Nghĩa Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 188/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
75 Trần Thị Kim Chi TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị   1 189/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
76 Lương Thị Hạnh Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 190/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
77 Phan Thị Thảo Xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 191/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
78 Nguyễn Thị Hoài Linh Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 192/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
79 Trần Thị Thúy Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 193/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
80
 
 
 
 
 
Dương Thị Thùy Trang Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 194/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
81 Trương Thị Bích Thủy TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 195/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
82 Phan Thị Thanh Huyền Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 196/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
83 Phan Thị Oanh Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 197/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
84 Võ Thị Hưỡng Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 198/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
85 Lê Thị Thương Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 199/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
86 Nguyễn Thị Diễn Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 200/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
87 Lê Phước Nghĩa Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 201/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
88 Hoàng Thị Hằng Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 202/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
89 Lê Thành Thái Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 203/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
90 Lê Thị Tuyết Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 204/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
91 Phạm Ngọc Trâm 41 Ngô Sỹ Liên, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 205/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
92 Nguyễn Thị Thảo TT KRông KLang, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 206/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
93 Nguyễn Văn Sơn Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 207/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
94 Trần Hữu Quỳnh TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 208/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
95 Bùi Thị Hà Xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 209/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
96 Hou Nhộc Yến KP 5, Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 210/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
97 Nguyễn Thị Khánh Vy Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 211/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
98 Nguyễn Thị Thu Hồng Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 212/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
99 Phan Thị Thọ Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 213/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
100 Cao Lữ Kim Thoa TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 214/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
101 Trương Thị Hồng Hà Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 215/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
102 Phùng Thị Mỹ Nhung Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 216/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
103 Lê Đình Hoàn Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 217/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
104 Nguyễn Viết Đạo Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 218/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
105 Tạ Thị Mai Trang Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 219/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
106 Hồ Thị Bé TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 220/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
107 Phạm Hoàng Thông TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 221/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
108 NGUYỄN ĐỨC HẢI Xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị NUDC 2 222/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
109 Doanh nghiệp tư nhân nước uống giải khát đóng chai Hà Nội. Xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. NUDC 4 223/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
110 Hoàng Thị Quỳnh Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 224/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
111 Trần Thị Thùy Dung Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 225/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
112 Trần Thị Hạnh Nhi Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 226/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
113 Dương Thị Yến TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 227/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
114 Lê Thị Nghĩa Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 228/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
115 Hoàng Thị Nga TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 229/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
116 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 230/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
117 Phan Thị Trang TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 231/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
118 Trương Hà Trang Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 232/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
119 Bùi Thị Như TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 233/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
120 Nguyễn Thị Kế Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 234/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
121 Hồ Thị Thu Sương TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 235/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
121 Lê Thị Thảo TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 236/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
123 Lê Thị Ngọc Dũng Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 237/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
124
 
Lê Thị Nguyệt 62 Phan Chu Trinh, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 238/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
125 Nguyễn Thị Hằng TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 239/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
126 Trần Lê Hải Yến Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 240/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
127 Lê Thị Hướng TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 241/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
128 Lê Thị Thục Loan TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 242/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
129 Võ Thị Hồng Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 243/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
130 Lê Thị Ái Phượng TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 244/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
131 Trường Mầm non Hoa Hen
 
Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 4 245/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
132 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA. Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 7 246/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ.
 
04 Lê Lợi, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 16 247/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
134 Trường Mầm non Họa My TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị DVAU 2 248/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
135 Nguyễn Thị Dĩnh xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 249/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
Tổng 174
 

Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây