Văn phòng điện tử

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 9 NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/09/2018 23:14 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 9 NĂM 2018
TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Loại hình KD Số người tham gia số chứng chỉ Ngày cấp
1 Trần Thị Lâm Anh Xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 115/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
2 Nguyễn Thị Cẩm Linh KP 5, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 116/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
3 Nguyễn Thị Thao KP 5, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 117/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
4
 
Hồ Thị Thu Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 118/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
5 Lê Thị Hoài TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh,tỉnh 
 Quảng Trị
TPCN 1 119/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
6 Nguyễn Thị Mai TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 120/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
7 Nguyễn Thị Hợi Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 121/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
8 Nguyễn Thị Tâm TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 122/2018/XNKT-ATTP
 
05/09/2018
9 Trần Thị Hoàng Anh Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 123/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
10 Nguyễn Thị Lài TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 124/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
11 Trần Thị Băng Giang Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 125/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
12 Lê Thị Sương Mai Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 126/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
13 Nguyễn Thị Hồng Lan Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 127/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
14 Đặng Thị Như Quỳnh TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 128/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
15 Nguyễn Thị Hường TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 129/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
16 Hoàng Thị Hậu TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 130/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
17 Dương Thị Lượt Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 131/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
18 Lê Thị Khanh Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 132/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
19 Ngô Thị Linh Đa TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 133/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
20 Nguyễn Thị Thao Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh,tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 134/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
21 Nguyễn Thị Sương Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 135/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
22 Nguyễn Thị Ngọc Vương Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 136/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
23 Nguyễn Thị Hà Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 137/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
24 Lý Thị Trinh Xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 138/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
25 Nguyễn Thị Thủy phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 139/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
26 Trần Thị Lan Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 140//2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
27 Nguyễn Thị Thương Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 141/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
28 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 142/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
29 NƯỚC LỌC TINH KHIẾT TOÀN THẮNG. KP 9, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. NUDC 2 143/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
30 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NGỌC QUẢNG TRỊ. 01 Trương Hán Siêu, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 8 144/2018/XNKT-ATTP
 
 
05/09/2018
31 Hoàng Thị Hồng Nga Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 145/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
32 Nguyễn Thị Hoài TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 146/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
33 Nguyễn Thị Thương Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 147/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
34 Trần Thị Thương Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 148/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
35 Trịnh Thị Thủy Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 149/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
36 Nguyễn Thị Nhung Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 150/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
37 Trần Mộng Diễm Hương Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh  Quảng Trị TPCN 1 151/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
38 Trần Thị Hằng Xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 152/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
39 Nguyễn Thị Ngọc Như Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh  Quảng Trị
 
TPCN 1 153/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
40 Hồ Thị Thu Hà Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 154/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
41 Nguyễn Thị Nhung Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 155/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
42 Nguyễn Thị Thu Trang Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 156/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
43 Nguyễn Thị Kiều Vương Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 157/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
44 Trương Thị Bích Vân Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 158/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
45 Văn Thị Thu Phong Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 159/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
46 Lê Thị Tiến Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 160/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
47 Phạm Văn Cảnh Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 161/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
48 Trương Quang Công Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 162/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
49 Trương Hữu Đồng Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 163/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
50 Nguyễn Văn Khánh Xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 164/2018/XNKT-ATTP 14/09/2018
51 Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Loan 153 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 4 165/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
52 Trần Thiện Thanh Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 166/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
53 Nguyễn Thị Hương Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 167/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
54 Phạm Thị Phương Thảo Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 168/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
55 Nguyễn Thị Thúy Hoa TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 169/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
56 Trần Thị Phương TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 170/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
57 Trần Thị Thúy Nga TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 171/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
58 Tạ Thị Vân Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 172/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
59 Võ Thị Ngân Hoa KP 2, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 173/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
60 Trần Văn Thông Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ND 1 174/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
61 Nguyễn Quang Ngô Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ND 1 175/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
62 Lê Văn Thanh TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ND 1 176/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
63 Lê Văn Lượng Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
ND 1 177/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
64 Mai Xuân Hường Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 178/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
65 Trịnh Minh Dũng Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 179/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
66 Trần Khánh Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 180/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
67 Nguyễn Thị Hoài Thu Xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 181/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
68 Nguyễn Thị Thanh Trà Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 182/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
69 Hồ Xuân Đương Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 183/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
70 Nguyễn Thị Linh Quyên Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị TPCN 1 184/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
71 Nguyễn Thị Lan Hương Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng,  tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 185/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
72 Bùi Quốc Bảo TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 186/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
73 Nguyễn Thị Hồng Nhị Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 187/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
74 Nguyễn Thị Nghĩa Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 188/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
75 Trần Thị Kim Chi TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị   1 189/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
76 Lương Thị Hạnh Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 190/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
77 Phan Thị Thảo Xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 191/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
78 Nguyễn Thị Hoài Linh Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 192/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
79 Trần Thị Thúy Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 193/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
80
 
 
 
 
 
Dương Thị Thùy Trang Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 194/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
81 Trương Thị Bích Thủy TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 195/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
82 Phan Thị Thanh Huyền Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 196/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
83 Phan Thị Oanh Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 197/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
84 Võ Thị Hưỡng Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 198/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
85 Lê Thị Thương Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 199/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
86 Nguyễn Thị Diễn Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 200/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
87 Lê Phước Nghĩa Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 201/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
88 Hoàng Thị Hằng Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 202/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
89 Lê Thành Thái Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 203/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
90 Lê Thị Tuyết Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 204/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
91 Phạm Ngọc Trâm 41 Ngô Sỹ Liên, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 205/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
92 Nguyễn Thị Thảo TT KRông KLang, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 206/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
93 Nguyễn Văn Sơn Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 207/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
94 Trần Hữu Quỳnh TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 208/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
95 Bùi Thị Hà Xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 209/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
96 Hou Nhộc Yến KP 5, Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 210/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
97 Nguyễn Thị Khánh Vy Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 211/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
98 Nguyễn Thị Thu Hồng Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 212/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
99 Phan Thị Thọ Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 213/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
100 Cao Lữ Kim Thoa TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 214/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
101 Trương Thị Hồng Hà Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 215/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
102 Phùng Thị Mỹ Nhung Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 216/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
103 Lê Đình Hoàn Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 217/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
104 Nguyễn Viết Đạo Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 218/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
105 Tạ Thị Mai Trang Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 219/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
106 Hồ Thị Bé TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 220/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
107 Phạm Hoàng Thông TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 221/2018/XNKT-ATTP 19/09/2018
108 NGUYỄN ĐỨC HẢI Xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị NUDC 2 222/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
109 Doanh nghiệp tư nhân nước uống giải khát đóng chai Hà Nội. Xã Hải Lệ, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. NUDC 4 223/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
110 Hoàng Thị Quỳnh Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 224/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
111 Trần Thị Thùy Dung Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 225/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
112 Trần Thị Hạnh Nhi Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 226/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
113 Dương Thị Yến TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 227/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
114 Lê Thị Nghĩa Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 228/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
115 Hoàng Thị Nga TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 229/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
116 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 230/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
117 Phan Thị Trang TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 231/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
118 Trương Hà Trang Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 232/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
119 Bùi Thị Như TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 233/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
120 Nguyễn Thị Kế Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 234/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
121 Hồ Thị Thu Sương TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 235/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
121 Lê Thị Thảo TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 236/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
123 Lê Thị Ngọc Dũng Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 237/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
124
 
Lê Thị Nguyệt 62 Phan Chu Trinh, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 238/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
125 Nguyễn Thị Hằng TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 239/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
126 Trần Lê Hải Yến Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 240/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
127 Lê Thị Hướng TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 241/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
128 Lê Thị Thục Loan TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 242/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
129 Võ Thị Hồng Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 243/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
130 Lê Thị Ái Phượng TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 244/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
131 Trường Mầm non Hoa Hen
 
Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 4 245/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
132 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA. Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 7 246/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
133 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ.
 
04 Lê Lợi, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 16 247/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
134 Trường Mầm non Họa My TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị DVAU 2 248/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
135 Nguyễn Thị Dĩnh xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 249/2018/XNKT-ATTP 26/09/2018
Tổng 174
 
Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thông báo - Cảnh báo

Hiện nay, có một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã gọi điện đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị không có hoạt động như đã nêu trên. Vì vậy, Chi cục thông báo đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh cảnh giác trước những trò lừa đảo giả danh nói trên.                 ...

Liên kế website

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1995
  • Tháng hiện tại: 41610
  • Tổng lượt truy cập: 3095485

Video clip

Sức khỏe cho mọi người (video) Lượt xem: 717