Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

http://antoanthucpham.quangtri.gov.vn


DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 8 NĂM 2018

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 8 NĂM 2018
TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Loại hình KD Số người tham gia số chứng chỉ Ngày cấp
1

CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH LỌC THẮNG LỢI.

 
101 Lê Lợi, khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị NUDC 6 89/2018/XNKT-ATTP 15/08/2018
2 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Trị 137 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
 
DVAU 9 90/2018/XNKT-ATTP 15/08/2018
3 Trần Thị Tình khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 91/2018/XNKT-ATTP 15/08/2018
4 Trương Hữu Minh khu phố 3, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 1 92/2018/XNKT-ATTP 15/08/2018
5 Đặng Thị Hồng Hạnh khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 93/2018/XNKT-ATTP 23/08/2018
6 Trần Minh Hoàng Khu phố 7, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 94/2018/XNKT-ATTP 23/08/2018
7 Nguyễn Ngọc Thạch TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 95/2018/XNKT-ATTP 23/08/2018
8 Trần Vinh Trường Xã Gio Hải, huyện Gio Linh,tỉnh 
 Quảng Trị
TPCN 1 96/2018/XNKT-ATTP 23/08/2018
9 Doanh nghiệp tư nhân Dung Tài. Khóm Tây Chín, TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị DVAU 5 97/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
10 Trịnh Thị Mỹ Diệu Xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 98/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
11 Trần Hữu Năng Khu phố 2, phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 99/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
12 Hồ Sỹ Quý Khu phố 4, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 100/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
13 Tạ Quang Trung Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh,tỉnh 
 Quảng Trị
TPCN 1 101/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
14 Nguyễn Xuân Quân TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 102/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
15 Võ Thế Tài Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 103/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
16 Lê Văn Thanh 305 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 104/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
17 Bùi Thị Lài Khu phố 5, TT Cửa Việt,  huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 105/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
18 Lê Thị Diệu Kiều Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 106/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
19 Hoàng Thị Oanh TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 107/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
20 Dương Thị Hồng Huệ TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 108/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
21 Tạ Thị Thủy Khu phố 8, TT Gio Linh,  huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 109/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
22 Lê Thị Vĩnh TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 110/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
23 Tăng Thị Duyên Khu phố 4, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 111/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
24 Bạch Thị Hồng Mận Khu phố 3, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 112/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
25 Võ Phan Ngọc Giang 146A Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 1 113/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
26 Trần Thị Ái Duyên Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 114/2018/XNKT-ATTP 30/08/2018
Tổng 43
 

Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây