DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 10 NĂM 2018

Thứ ba - 30/10/2018 23:24
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC ATTP THÁNG 10 NĂM 2018
TT Tên tổ chức/cá nhân Địa chỉ Loại hình KD Số người tham gia số chứng chỉ Ngày cấp
1 Nguyễn Thị Thắm TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 250/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
2 Nguyễn Thị Minh Thủy TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 251/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
3 Hồ Thị Hường TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 252/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
4 Nguyễn Ngọc Hoài TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 253/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
5 Đoàn Thị Thương Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 254/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
6 Lê Thị Thúy An Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 255/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
7 Võ Thị Tuyến Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 256/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
8 Bùi Thị Diệu Huyền Xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 257/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
9 Lê Thị Phượng Xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 258/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
10 Trương Văn Quốc TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 259/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
11 Lê Thị Lê TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 260/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
12 Võ Thị Gái TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 261/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
13 Đoàn Minh Thành Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 262/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
14 Hoàng Thị Quýt TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 263/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
15 Nguyễn Thị Bé 165 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 264/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
16 Trương Thị Ny Na TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 265/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
17 Nguyễn Thị Kim Cúc TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 266/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
18 Lê Thị Thanh Huệ Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 267/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
19 Trần Thị Hoa 01 Hai Bà Trưng, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 268/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
20 Nguyễn Thị Huệ Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 269/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
21 Trương Thị Tuyết Trinh TT Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 270/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
22 Trương Thị Thanh Nữ TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 271/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
23 Lê Thị Hồng Hải Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 272/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
24 Bùi Thị Đào Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 273/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
25 Phan Thị Mỹ Loan Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 274/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
26 Trương Long 39 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 275/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
27 Hoàng Ngọc Nam Anh 39 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 276/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
28 Nguyễn Văn Hậu 03 Phan Chu Trinh, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 277/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
29 Bếp ăn Nhà Công vụ - Công an tỉnh Quảng Trị.
 
QL9D, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. DVAU 15 278/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
30 Hoàng Thị Hảo TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 279/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
31 Nguyễn Kim Đính TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 280/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
32 Trần Thị Hằng TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 281/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
33 Võ Thị Ngọc Hiền Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. TPCN 1 282/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
34 Trần Thị Thái Khuyên Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. TPCN 1 283/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
35
 
HỒ NGỌC PHƯỚC ( CƠ SỞ NƯỚC LỌC TÂN TÂN) TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. NUDC 2 284/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
  LÊ NGỌC HÙNG (NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI CỬA VIỆT) Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
 
NUDC 3 285/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
36 Đoàn Thị Tú Ngọc Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 286/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
37 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hướng Hóa TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. DVAU 8 287/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
38 Nguyễn Thị Tân TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 288/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
39 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUẢNG TRỊ. Phường 1, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị DVAU 4 289/2018/XNKT-ATTP 03/10/2018
40 Nguyễn Thị Bích Niên Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 290/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
41 Nguyễn Xô Viết Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 291/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
42 Nguyễn Thị Thắm Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 292/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
43 Đậu Thị Thùy Trang TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 293/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
44 Nguyễn Thị Hà Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 294/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
45 Vũ Thị Kim Thúy Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 295/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
46 Cáp Kim Ngoan Xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnhâH Quảng Trị TPCN 1 296/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
47 Lê Thị Liễu Xã Gio Mai, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 297/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
48 Nguyễn Thị Trà 118 Hàm Nghi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 298/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
49 Nguyễn Thị Ái Nhi Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 299/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
50 Phan Thanh Phúc 06 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 300/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
51 Nguyễn Thị Nguyên 37 Hàm Nghi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 301/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
52 Phan Công Lộc Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 302/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
53 Nguyễn Thị Diệu Hương Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 303/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
54 Hoàng Thị Thanh TT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh, tỉnhâH Quảng Trị TPCN 1 304/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
55 Võ Hoàng Tuyết Mai Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 305/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
56 Phạm Thị Ngọc Quyên Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 306/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
57 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 307/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
58 Nguyễn Tiến Lực TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 308/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
59 Lê Thị Ánh Tuyết Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 309/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
60 Nguyễn Ngọc Nhật TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 310/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
61 Nguyễn Nữ Mai Na TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 311/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
62 Tạ Thị Liên Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 312/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
63 Lê Thị Thúy Hằng Phường 1, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 313/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
64 Lê Thị Bích Vân Phường 1, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 314/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
65 Lê Thị Doãn Phường 1, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 315/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
66 Nguyễn Thị Nguyệt Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 316/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
67 Võ Thị Quỳnh Nga Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 317/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
68 Lê Thị Phượng 157 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 318/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
69 Nguyễn Thị Kim Lý 412 Lê Duẫn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 319/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
70 Hoàng Kim Thanh Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 320/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
71 Nguyễn Đăng Ngọc Thiện Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 321/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
72 Trần Thị Mến Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 322/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
73 Trần Thị Thương Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 323/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
74 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 324/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
75 Trần Quang Khải 57 Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 
TPCN 1 325/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
76 Phạm Ngọc Sơn Xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình TPCN 1 326/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
77 Nguyễn Thị Thủy Phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 327/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
78 Lê Thị Hải Vương Đường Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 328/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
79 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
TPCN 4 329/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
80 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VĨNH LINH
 
TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị DVAU 4 330/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
81 NHÀ HÀNG HƯNG HUÂN.
 
Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. DVAU 4 331/2018/XNKT-ATTP 17/10/2018
82 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DƯỢC PHẨM LẠC HỒNG
 
Số 59 Quốc lộ 9, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
TPCN 2 332/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
83 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ - TRUNG TÂM DỊCH VỤ DU LỊCH CỬA VIỆT Khu phố 7, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 333/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
84 Hồ Thị Nhi Nhi Phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 334/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
85 Nguyễn Thị Thu Hiền Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 335/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
86 Trương Thị Thúy Hoàng TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 336/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
87 Nguyễn Thị Ngoan Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 337/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
88 Lê Thị Thanh Thủy Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 338/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
89 Trần Thị Nhân 24 Hiền Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 339/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
90 Lê Thị Như Sương 311 Lê Duẫn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 340/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
91 Đinh Thị Hà 237 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 341/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
92 Cao Thị Minh Hải 49 Hùng Vương, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 342/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
93 Nguyễn Thị Truyền Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 343/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
94 Đoàn Thị Thu Thảo TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 344/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
95 Trần Thị Quỳnh Châu 02 Nguyễn Du, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 345/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
96 Trần Thị Nhật Trang TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 346/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
97 Hồ Thị Ơn TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 347/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
98 Hoàng Thị Đoàn Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 348/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
99 Nguyễn Trần Linh KP3, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 349/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
100 Cao Xuân Thành 49 Hùng Vương, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 350/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
101 Trần Văn Trường Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 351/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
102 Lê Thanh Tùng Xã Linh Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 352/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
103 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 132A Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 6 353/2018/XNKT-ATTP 24/10/2018
104 Lê Bá Sơn TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 354/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
105 Hoàng Thị Nho Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị DVAU 1 355/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
106 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM KHÁNH QUẢNG TRỊ.
 
266 Hùng Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị DVAU 6 356/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
107 Lê Thị Thúy Hạ Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 357/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
108 Nguyễn Văn Giảng Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 358/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
109 Trương Đức Phước Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị NUDC 1 359/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
110 Hoàng Hữu Ái TT Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 
NUDC 1 360/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
111 Nguyễn Thị Thảo Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 361/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
112 Nguyễn Thị Như Thùy 441 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 362/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
113 Phạm Thị Hoàng Ánh Phường An Đôn, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 363/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
114 Nguyễn Thị Phương Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 364/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
115 Tạ Thị Thu Thảo Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 365/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
116 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 366/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
117 Võ Thị Huyền Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 367/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
118 Nguyễn Thị Lệ Lương TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 368/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
119 Nguyễn Thị Hà TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 369/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
120 Trần Thị Hợi Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 370/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
121 Nguyễn Thị Phong Nhung 203 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 371/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
122 Hoàng Thị Xuân Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 372/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
123 Võ Huy Tung Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 373/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
124 Bùi Phúc Nguyên Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 374/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
125 Thái Tăng Lân TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
 
TPCN 1 375/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
126 Phan Văn Nam Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 376/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
127 Lê Hữu Chương Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 377/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
128 Hoàng Đình Ấn Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị TPCN 1 378/2018/XNKT-ATTP 31/10/2018
Tổng 186
 
 

Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây