Chúng tôi trên mạng xã hội

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm

Thứ sáu - 15/11/2013 23:19

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm

Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý, thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP
1.          MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất trình tự và cách thức tiếp nhận, xử lý, thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục ATVSTP.
 
2.          PHẠM VI

-     Phòng Đăng ký, chứng nhận sản phẩm chủ trì thực hiện quy trình này.
-     Các thành viên hội đồng thẩm xét, bộ phận một cửa phối hợp thực hiện quy trình này.
-     Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tham khảo danh mục tài liệu bên ngoài của P.ĐKCNSP (QT-ĐKCNSP-11)

4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

-         TTHC:                       Thủ tục hành chính
-         P.ĐKCNSP:              Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm
-         ATVSTP:                  An toàn vệ sinh thực phẩm
-         ATTP:                       An toàn thực phẩm
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
 

 
5.1        Mô tả
5.1.1    Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh (gọi chung doanh nghiệp) nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" của Chi cục.
Cán bộ bộ phận "Một cửa" kiểm tra thành phần hồ sơ; Nếu hồ sơ đầy đủ các thành phần theo quy định tại (PL-ĐKCNSP-11-01) sẽ tiếp nhận hồ sơ, tra cứu, cập nhật hoặc nhập mới thông tin cơ sở (nếu cơ sở chưa có thông tin) vào phần mềm ATTP tại văn phòng điện tử. In Giấy tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hoặc xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thực phẩm theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-01) cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đầy đủ các thành phần theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho doanh nghiệp bổ sung các thành phần còn thiếu hoặc chưa đúng và không tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.1.2    Kiểm tra hồ sơ và thẩm xét hồ sơ

Hồ sơ của doanh nghiệp được cán bộ bộ phận "Một cửa" bàn giao P.ĐKCNSP, thông tin giao nhận được ghi nhận ở Sổ quản lý hoạt động quảng cáo theo mẫu (BM-ĐKCNSP-11-06).
            Cán bộ P.ĐKCNSP tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-02).
            Nếu hồ sơ hợp lệ, P.ĐKCNSP tiến hành thẩm xét hồ sơ của doanh nghiệp. Kết quả thẩm xét được thể hiện ở Biên bản thẩm xét theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-03) :
            + Nếu kết quả thẩm xét không đạt P.ĐKCNSP sẽ thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-04). Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện lại hồ sơ của doanh nghiệp là 3 tháng.
Từ chối cấp giấy: việc từ chối cấp giấy được thực hiện khi doanh nghiệp không đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu theo quy định hoặc hết thời gian bổ sung, chỉnh sữa, hoàn thiện hồ sơ.
            + Nếu kết quả thẩm xét đạt P.ĐKCNSP hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

5.1.3 Quản lý dữ liệu cơ sở và dự thảo giấy phép

Với những hồ sơ có kết quả thẩm xét đạt theo yêu cầu, P.ĐKCNSP nhập đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, nội dung quảng cáo vào văn phòng điện tử quản lý ATTP, In Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-05).
P.ĐKCNSP trình hồ sơ gồm: hồ sơ doanh nghiệp nộp, Biên bản thẩm xét, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm cho Chi cục Trưởng xem xét, phê duyệt

5.1.4    Phê duyệt, ban hành

Chi cục trưởng xem xét hồ sơ do P.ĐKCNSP trình duyệt.
- Nếu hồ sơ đạt: ký duyệt chuyển trả hồ sơ P.ĐKCNSP để ban hành
- Nếu hồ sơ không đạt: chuyển P.ĐKCNSP chỉnh sửa

5.1.5    Trả kết quả, lưu hồ sơ

P.ĐKCNSP trả Giấy chứng nhận cho bộ phận "Một cửa", quá trình giao nhận được ghi nhận qua Sổ quản lý hoạt động quảng cáo theo biểu mẫu (BM-ĐKCNSP-11-06) 
Cán bộ P.ĐKCNSP hoàn tất hồ sơ và lưu trữ tại tủ hồ sơ P.ĐKCNSP và văn phòng điện tử quản lý ATTP trong thời gian 03 năm. Sau đó chuyển sang lưu trữ cơ quan theo quy định
Bộ phận “Một cửa” trả Giấy công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho khách hàng và nhận lại phiếu tiếp nhận.

6.          BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. BM-ĐKCNSP-11-01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ
2. BM-ĐKCNSP-11-02 Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ
3. BM-ĐKCNSP-11-03 Biên bản thẩm xét của hội đồng thẩm xét
4. BM-ĐKCNSP-11-04 Văn bản từ chối cấp phép
5. BM-ĐKCNSP-11-05 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo (Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm)
6. BM-ĐKCNSP-11-06 Sổ theo dõi và tiếp nhận trả kết quả với bộ phận “Một cửa”
7. BM-ĐKCNSP-11-07 Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
8. BM-ĐKCNSP-11-08 Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm
9. PL-ĐKCNSP-11-01 Phụ lục hồ sơ cấp xác nhận quảng cáo
  
7.          HỒ SƠ  LƯU

TT Tài liệu trong hồ sơ
1. Hồ sơ của doanh nghiệp nộp tại Chi cục
2. Quyết định thành lập hội đồng thẩm xét
3.  Công văn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ (nếu có)
4. Công văn từ chối cấp phép (nếu có)
5. Biên bản thẩm xét
6. Thông tin về doanh nghiệp và Giấy c xác nhận (Lưu trên hồ sơ điện tử ATTP chi cục)
Hồ sơ được lưu tại P.ĐKCNSP, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành
 

Tác giả bài viết: Phòng ĐK&CNSP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây