Kết quả xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2016

An toàn thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, tính mạng người sử dụng và đến sự phát triển giống nòi mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch, an ninh và an toàn xã hội. Đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo và mở rộng quan hệ quốc tế.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở nước ta là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỉ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng. Đặc biệt là điều kiện bắt buộc chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm là phải có kiến thức về anh toàn thực phẩm.
 
Thực hiện thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ban hành ngày 09/04/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong 6 tháng đầu năm 2016 chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Xác nhận kiến thức cho 163 cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc cấp tỉnh quản lý. Trong đó đối tượng chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể có số lượng cao với 119 đối tượng chiếm 73% tiếp theo đó là đối tượng kinh doanh thực phẩm chức năng với 24 đối tượng chiếm 14.72% và đối tượng sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai với 20 đối tượng chiếm 12.28%. Trong 163 cá nhân tham gia xác nhận kiến thức lần thứ nhất có 10 cá nhân không đạt và phải xác nhận kiến thức lần hai chiếm tỉ lệ 6.13%. Những cá nhân không đạt chủ yếu tập trung vào đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm.
 

 
Việc kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm có nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm: các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, các mối nguy an toàn thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành tốt an toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 03 năm kể từ ngày cấp.
 
Nói chung hầu hết các cá nhân, tổ chức tham gia xác nhận kiến thức đều có kiến thức tốt về an toàn thực phẩm bên cạnh đó củng có một số ít cá nhân vì trình độ học vấn còn hạn chế nên được nên cán bộ chi cục trực tiếp tư vấn, hướng dẩn những kiến thức cơ bản cũng như quy định về an toàn thực phẩm cho những cá nhân đó giúp họ có kiến thức tốt hơn về an toàn thực phẩm để họ tiếp tục sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 

 

Tác giả bài viết: Võ Quang Duy