Chức năng nhiệm vụ

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
(Theo Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Chi cục VSATTP tỉnh Quảng trị là tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về VSATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo quản, lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 
1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực VSATTP;
2. Trình giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về VSATTP trên địa bàn tỉnh;
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về VSATTP;
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý VSATTP theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;
6. Giúp Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương;
7. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến VSATTP theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;
8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tỉnh;
10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý VSATTP theo quy định hiện hành;

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục
a) Chi cục có Chi cục trưởng và (01) Phó Chi cục trưởng.
b) Chi cục trưởng là người đứng đàu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động.
d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với với Chi cục trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, đối với Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định của pháp luật
2. Các phòng thuộc Chi cục:
a) Phòng Tổng hợp.
b) Phòng Nghiệp vụ.


 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây