Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
(Theo Quyết định 327//2008/QĐ-UBND ngày 02/3/2009)
1. Chức năng:
- Chi cục VSATTP tỉnh Quảng trị là tổ chức trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về VSATTP, thực hiện thanh tra chuyên ngành về VSATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chi cục VSATTP tỉnh Quảng Trị chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục ATVSTP trực thuộc Bộ Y tế.
2. Nhiệm vụ: 
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực VSATTP.
- Trình giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình đề án, dự án về VSATTP trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về VSATTP.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về VSATTP đối với các cơ quan sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm mà dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý VSATTP theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến VSATTP theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về VSATTP trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về VSATTP trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo, định kỳ và đột xuất về công tác quản lý VSATTP theo quy định hiện hành.
- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị có 3 phòng chuyên môn bao gồm.

1. Hành chính - Tổng hợp
2. Phòng Nghiệp vụ
3. Phòng Công tác thanh Tra.

I. Phòng  Hành chính - Tổng hợp : Có nhiệm vụ:
1.Tham mưu, tổng hợp, giúp Chi cục Trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng lịch công tác tuần, chương trình công tác tháng, quý, năm; theo dõi đôn đốc các Phòng chuyên môn trong việc thực hiện lịch công tác tuần và các chương trình công tác của chi cục. Tổng hợp các thông tin, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ thông tin, báo cáo;
2. Giúp Chi cục trưởng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành trình Sở Y tế quyết định. Tổ chức phổ biến và phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật;
3. Đảm bảo thực hiện các quan hệ hành chính của cơ quan, quản lý công tác văn thư – lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu theo quy định pháp luật. Giúp Chi cục Trưởng kiểm tra xem xét về mặt thể thức, nội dung văn bản do các Phòng soạn thảo, trình Chi cục Trưởng ký nhằm đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền ban hành;
4. Phối hợp Kế toán trưởng lập kế hoạch kinh phí, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan. Giúp Chi cục Trưởng quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định hiện hành và chỉ tiêu kế hoạch tài chính từng tháng, quý, năm.
5. Dự trù kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân phối vật tư, thiết bị văn phòng phục vụ công tác; đề nghị thanh toán các khoản chi phí về công tác phí, mua thiết bị máy móc, vật tư văn phòng, điện, nước, điện thoại, trà nước, tiếp khách của cơ quan;
6. Phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Chi cục Trưởng chủ trì.
7. Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan; tham gia việc quản lý tài sản cơ quan như: nhà cửa, phương tiện xe phục vụ công tác, các máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước, điện thoại. Vv...
8. Giúp Chi cục Trưởng quản lý Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, bao gồm theo dõi, quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ công chức theo đúng quy định và quản lý sổ bảo hiểm xã hội...vv
II. Phòng Công tác thanh Tra: Có nhiệm vụ:
1. Giúp Chi cục trưởng, lập đề án về thanh tra chuyên ngành và thực hiện thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Phối hợp với Phòng thông tin tuyền thông và quản lý ngộ độc, Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm và cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
III. Phòng Nghiệp vụ: Có nhiệm vụ: 
1. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
4. Tổ chức chỉ đạo, thực hiện giám sát ngộ độc thực phẩm và báo cáo tình hình ngộ độc thực phẩm theo quy định.
5. Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, những hồ sơ liên quan đến đăng ký và chứng nhận sản phẩm. Giúp Chi cục trưởng trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
6. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ hành chính về đăng ký, chứng nhận sản phẩm; Phối hợp với khoa xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng chuẩn của Bộ Y tế quy định.

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây