Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2022

 •   27/09/2022 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 3110
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2022 tổng hợp theo tháng các huyện, thị xã, thanh phố

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2021

 •   14/10/2021 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 2860
 •   Phản hồi: 0
Bảng theo dõi số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thành phố năm 2021

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2020

 •   03/01/2021 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 1699
 •   Phản hồi: 0
Bảng theo dõi số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thành phố năm 2020

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2019

 •   07/05/2020 11:56:22 AM
 •   Đã xem: 3809
 •   Phản hồi: 0
Bảng theo dõi số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thành phố năm 2019

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2018

 •   05/11/2018 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 2697
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thanh phố

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2017

 •   29/12/2017 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 2294
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thanh phố

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2016

 •   07/12/2016 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 2233
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm theo tháng và huyện, thị xã, thanh phố

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2015

 •   04/01/2016 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 2895
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2015 theo tháng và theo huyện

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2014

 •   05/01/2015 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 2181
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2014 theo tháng và theo huyện

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2013

 •   04/11/2013 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 4887
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2013 theo tháng và theo huyện

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2012

 •   04/11/2013 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 3105
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2012 theo tháng và theo huyện

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2011

 •   04/11/2013 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 2917
 •   Phản hồi: 0
Năm 2011 không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xãy ra ở Quảng Trị

Số liệu ngộ độc thực phẩm năm 2009

 •   04/11/2013 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 2513
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2009 theo tháng và theo huyện

Số liệu ngộ độc năm 2010

 •   04/11/2013 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 2668
 •   Phản hồi: 0
Số liệu các vụ ngộ độc thực phẩm năm 2010 theo tháng và theo huyện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây